ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ศาลแพ่งธนบุรี