ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ศาลแพ่งธนบุรี

 

  • หากท่านไม่ทราบห้องพิจารณาคดี (บัลลังก์) ตรวสอบได้ที่นี่ 
     
ห้องพิจาราณาคดี Google Meet เข้ากลุ่ม Line
ไกล่เกลี่ย 1

https://meet.google.com/thy-jydq-tux
 
ไกล่เกลี่ย 2

https://meet.google.com/hbb-rmvw-auj
 
บัลลังก์ 3

https://meet.google.com/vwn-ybec-nii
บัลลังก์ 4

https://meet.google.com/xuw-cpnu-qoj
บัลลังก์ 5

https://meet.google.com/zkt-idqt-xec
บัลลังก์ 6

https://meet.google.com/fjd-ygwx-khx
บัลลังก์ 7

https://meet.google.com/tyr-thic-wtt
บัลลังก์ 8

https://meet.google.com/czf-opvr-hzu
บัลลังก์ 9

https://meet.google.com/fxn-nniz-eez
บัลลังก์ 10

https://meet.google.com/zon-ntnv-qtb
บัลลังก์ 11

https://meet.google.com/vup-oudu-koy
บัลลังก์ 12

https://meet.google.com/xxw-exee-fus
บัลลังก์ 13

https://meet.google.com/pdn-ytza-xjm
บัลลังก์ 14

https://meet.google.com/nfw-cpnn-zuh
บัลลังก์ 15

https://meet.google.com/eei-swsw-ggx
บัลลังก์ 16

https://meet.google.com/sea-mjom-nfb
บัลลังก์ 17

https://meet.google.com/hjz-zhcv-tyc
บัลลังก์ 18

https://meet.google.com/uis-ycjk-tif
บัลลังก์ 19

https://meet.google.com/gpu-imzh-djc
บัลลังก์ 20

https://meet.google.com/nez-croe-dcg
บัลลังก์ 21

https://meet.google.com/mke-bgan-umj
บัลลังก์ 22

https://meet.google.com/gpe-dkzq-zue
บัลลังก์ 23

https://meet.google.com/ran-ghwb-wys
บัลลังก์ 24

https://meet.google.com/qqt-neix-qzq
บัลลังก์ 25

https://meet.google.com/dgz-bajs-ksy
บัลลังก์ 26

https://meet.google.com/zqx-kbsk-ytb 

  • ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
  • แบบฟอร์มคำร้องขอพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
  • แบบฟอร์มคำร้องขอใช้วิธีพิจารณาคดี โจทก์-ผู้ร้อง
  • คำสาบานตน

image เอกสารแนบ