ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ศาลแพ่งธนบุรีดำเนินการไกล่เกลี่ยออนไลน์ผ่านทาง Application Line ตามโครงการ “ไกล่เกลี่ยจากบ้าน (Mediation From Home)” ได้สำเร็จ
image

image รูปภาพ
image

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ศาลแพ่งธนบุรี ได้ทำการไกล่เกลี่ยคู่ความในคดีแพ่ง หมายเลขคดีดำที่ ม๗/๒๕๖๓ คดีหมายเลขแดงที่ ม๔๐/๒๕๖๓ ผ่าน Application Line ตามโครงการ“ไกล่เกลี่ยจากบ้าน (Mediation From Home)” ผลการไกล่เกลี่ยคู่ความสามารถเจรจาตกลงกันได้ และได้เดินทางมาทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันที่ศาล   ในวันเดียวกัน เวลา ๑๑ นาฬิกา โดยศาลมีคำพิพากษาตามยอม ทำให้คดียุติลงได้ด้วยความ รวดเร็ว และด้วยความพึงพอใจของคู่ความทั้งสองฝ่าย