ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ข่าวฉบับที่10 ศาลแพ่งธนบุรีให้การต้อนรับศาลแขวงธนบุรี เข้าศึกษาดูงาน การใช้งานโปรแกรมจัดเก็บสำนวนคดี อิเล็กทรอนิกส์ (Scan Master)
image

image รูปภาพ
image

           วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายเสน ปานเลิศ เลขานุการศาลแพ่งธนบุรี  นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแพ่งธนบุรี และหัวหน้าส่วน ให้การต้อนรับนางจิราพรรณ โพธิ์ศรีดา ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงธนบุรี และคณะศึกษาดูงานศาลแขวงธนบุรี เข้าศึกษาดูงานการใช้งานโปรแกรมจัดเก็บสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์ (Scan Master) มีนายประดิษฐ์ มะนิยม นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในการนี้เพื่อให้หน่วยงานสามารถจัดเก็บเอกสารในสำนวนความในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ได้ตามประกาศสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลแพ่งธนบุรี

 


image เอกสารแนบ