ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ประกาศ ศาลแพ่งธนบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านแอปพลิเคชัน (ออนไลน์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๙ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

image เอกสารแนบ