ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓๕ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ศาลแพ่งธนบุรีจัดตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้กับบุคลากรในศาล และ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในศาลแพ่งธนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา ศาลแพ่งธนบุรีจัดตรวจคัดกรอง COVID-19 ให้กับบุคลากรภายในศาล โดยโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม ทำการตรวจคัดกรองตามเกณฑ์ความเสี่ยงติดเชื้อโคโรนาไวรัส ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้กับบุคลากรภายในศาลได้แก่ ผู้พิพากษา ข้าราชการ พนักงานราชการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และแม่บ้านประจำศาล  หลังจากนั้น ศาลแพ่งธนบุรีได้ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคฯ ภายในบริเวณศาล


image เอกสารแนบ