ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๕๓ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ศาลแพ่งธนบุรีเปิดให้บริการยื่นคำฟ้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E–Filing) version ๓ แล้ว
image

วันจันทร์ที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และนายเสน ปานเลิศ เลขานุการศาลแพ่งธนบุรี เข้าสังเกตการณ์ในการที่ศาลแพ่งธนบุรี เปิดให้บริการยื่นคำฟ้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E–Filing) version ๓ อย่างเป็นทางการ ผลการดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทนายความยื่นคำฟ้องผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และศาลแพ่งธนบุรีได้จัดผู้พิพากษาปฏิบัติงานเวรสั่งเพื่อรองรับระบบปฏิบัติการ (E–Filing) version ๓


image เอกสารแนบ