ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๓๓ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ (ธนบุรี) จำนวน ๑๐๐ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ครั้งที่ ๒๕ ) โดยประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบ Google Meet

image เอกสารแนบ