ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 38 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 9 ศาลอาญาธนบุรี และศาลแขวงธนบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล
image

image รูปภาพ
image

                   วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นางวราภรณ์  สหัสโพธิ์  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี คณะผู้บริหาร ข้าราชการตุลาการ และข้าราชการศาลแพ่งธนบุรี ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค ๙ ศาลอาญาธนบุรี และศาลแขวงธนบุรี            

จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โดยมีนายรัถยา สัตยาบัน ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๙ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๒ อาคารศาลแพ่งธนบุรี-ศาลอาญาธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 


image เอกสารแนบ