ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ปฏิทินนัดสืบพยานผ่านจอภาพศาลแพ่งธนบุรี Smart Social Conference civiltbc court

สวัสดีค่ะ ศาลแพ่งธนบุรียินดีต้อนรับ หากต้องการจองนัดสืบพยานที่ศาลแพ่งธนบุรี
สามารถรองรับการใช้งานได้ เช้า 3 คดี บ่าย 3 คดี ในหนึ่งวัน คลิกได้เลยค่ะ

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 

วันที่นัด
เวลา
ศาล
เลขคดี
เหตุที่นัด
15 กรกฎาคม 2564 9.00 ศาลจังหวัดกระบี พ576/2563 นัดสืบพยานโจทก์
6 กรกฎาคม 2564 13.00 ศาลจังหวัดพิจิตร พ114/2564 นัดไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก
5 กรกฎาคม 2564 9.00 ศาลจังหวัดสว่างแดนดิน พ343/2564 นัดไต่สวนคำร้อง
30 มิถุนายน 2564 9.00 ศาลจังหวัดขอนแก่น พ470/2564 นัดไต่สวนคำร้อง
17 มิถุนายน 2564 9.00 ศาลจังหัวดอุดรธานี พ485/2564 นัดไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก
11 พฤษภาคม 2564 9.00 ศาลจังหวัดทุ่งสง พ122/2564 นัดไต่สวนคำร้อง
19 เมษายน 2564 9.00 ศาลแพ่งมีนบุรี พ217/2564 นัดไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก
15 มีนาคม 2564 13.00 ศาลจังหวัดสุรินทร์ พ1240/63 นัดไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก
2 มีนาคม 2564 13.00 ศาลจังหวัดชุมพร พ556/63 นัดไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก
17 กุมภาพันธ์ 2564 13.30 ศาลจังหวัดชุมพร พ556/2563 นัดไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก
3 กุมภาพันธ์ 2564 9.00 ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ พ2143/2563 นัดไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก
25 มกราคม 2564
13.00
ศาลจังหวัดสุรินทร์
พ1240/2563
นัดไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก
18 ธันวาคม 2563
13.00
ศาลจังหวัดบุรีรัมย์
พ1585/2563
นัดไต่สวนคำร้องขอจัดการมรดก