ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 35 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน
image

image รูปภาพ
image

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2563  เวลา 10.00 นาฬิกา  นางระวีวรรณ โอฬารสกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน  ครั้งที่ 3/2563 โดยที่ประชุมพิจารณาติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงและพิจารณาความเสี่ยงของแต่ละงานเพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานไตรมาสที่ 3/2563 ต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงสำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลแพ่งธนบุรี

 


image เอกสารแนบ