ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ประกาศศาลแพ่งธนบุรี เรื่องการลดค่าใช้จ่ายในการส่งคำคู่ความ หมายหรือเอกสารต่างๆ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ คู่ความและประชาชนที่มีคดีความในศาลแพ่งธนบุรี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
image

image รูปภาพ
image


image เอกสารแนบ