ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 30 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 9 ศาลอาญาธนบุรี และศาลแขวงธนบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล 
image

        เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ศาลแพ่งธนบุรี ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 9 ศาลอาญาธนบุรี และศาลแขวงธนบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล 

        วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 นาฬิกา นางวราภรณ์ สหัสโพธิ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี และคณะผู้บริหารศาลแพ่งธนบุรี ร่วมกับศาลอุทธรณ์ภาค 9 ศาลอาญาธนบุรี และศาลแขวงธนบุรี จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 โดยมีนายรัถยา สัตยาบัน ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 9  เป็นประธานในพิธี  ณ ห้องโถงกลาง ชั้น ๒  อาคารศาลแพ่งธนบุรี – ศาลอาญาธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  และในเวลา 11.30 นาฬิกา  จัดกิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง /ญาติ / คู่ความ และประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ บริเวณห้องโถงกลางชั้น ๒ และบริเวณทางเดินเชื่อมอาคาร ชั้น 1 ศาลแพ่งธนบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ