ศาลแพ่งธนบุรี
Thon Buri Civil Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแพ่งธนบุรี

ปีที่ 18 ฉบับที่ 17 ประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานภายในอาคารศาลธนบุรี
image

image รูปภาพ
image

       วันศุกร์ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา  นางพวงผกา วงศ์กระพันธุ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งธนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานภายในอาคารศาลธนบุรีโดยที่ประชุมพิจารณาแจ้งผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานประจำปี ๒๕๖๑ ทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน และจัดทำรายงานการจัดการพลังงานประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๕ ศาลแพ่งธนบุรี

 


image เอกสารแนบ